Działalność

Usługi w zakresie wyceny:

Nieruchomości dla celów:

 • kupna – sprzedaży
 • zabezpeczenia kredytów bankowych
 • opłat skarbowych
 • podatkowych od nabycia praw majątkowych
 • postępowania spadkowego
 • wywłaszczeń
 • procesowych
 • odszkodowawczych
 • ustalania i aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i innych
 • Przedsiębiorstw i aportów
 • Wartości niematerialnych i prawnych
 • Znaków towarowych i patentów
 • Maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem
 • Przekształceń własnościowych
 • Ustanawiania odrębnej własności lokali
 • Opinii o wartości indywidualnej
 • Kosztorysowania i inwentaryzacji
 • Analiz prawnych i ekonomiczno-finansowych
 • Doradztwa

Nasi Zleceniodawcy

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne (przedsiębiorstwa, spółki, podmioty gospodarcze)
 • banki
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • urzędy gmin
 • urzędy skarbowe
 • sądy, komornicy, prokuratury

Przedmiot wycen:

 • nieruchomości gruntowe (niezabudowane i zabudowane)
 • nieruchomości lokalowe
 • przedsiębiorstwa
 • budynki i budowle
 • maszyny i urządzenia
 • nieruchomości rolne
 • mienie zabużańskie

Porównanie ofert

No properties found.
Compare

Najnowsze oferty