Najważniejszymi dokumentami są wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej, numer Księgi Wieczystej, w przypadku nieruchomości zabudowanych dobrze jest przedstawić dokumentację architektoniczną. We własnym zakresie możemy pozyskać dokumenty w Starostwie Powiatowym na potrzeby wyceny nieruchomości.