Dane ogólne – powiat tatrzański

Powiat tatrzański położony w obszarze górskim Karpat (Tatry, Obniżenie Podtatrzańskie, Pogórze Spisko-Gubałowskie). Powiat tatrzański składa się z gminy miejskiej Zakopane oraz czterech gmin wiejskich: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko oraz Poronin. Powierzchnia powiatu tatrzańskiego ma obszar 471,6 km2. W powiecie zamieszkuje 65,3 tysięcy ludzi z czego 27,6 tysięcy w Zakopanem. Powierzchnia użytków rolnych na terenie powiatu wynosi 15106 ha w tym 36,1 1 % stanowią lasy i tereny leśne (najwięcej w Kościelisku oraz Zakopanem) a 38,8 % użytki rolne ( najwięcej w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Poroninie).

Rynek nieruchomości okolic otaczających Zakopane – tereny Podhala

Choć grunty stają się droższe w całym kraju, można wyodrębnić rejony, gdzie wzrost cen jest dużo wyższy niż w innych regionach. Jednym z miejsc gdzie grunty w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy podwoiły lub potroiły swoją wartość jest Podhale. Luksus posiadania własnego domu mieszkalnego kusi wielu nabywców, którzy poszukują nieruchomości w popularnych miejscowościach turystycznych jak Zakopane, Nowy Targ czy Kościelisko. Chętnie kupowane są mieszkania w centrum tych miast, które poza własnym użytkowaniem zawsze można przeznaczyć pod wynajem turystyczny. Równie chętnie są kupowane grunty pod zabudowę. Dotyczy to zarówno działek budowlanych jak i obszarów które stanowią grunty rolnicze czy leśne, a plany zagospodarowania pozwalają na przekształcenie ich w tereny pod zabudowę.

Mocne i słabe strony inwestowania w grunty na terenie gminy Kościelisko

Popyt na nieruchomości gruntowe o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową na terenie Podhala jest bardzo duży, biorąc pod uwagę brak planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Zakopane oraz utworzenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej wstrzymujące wydawanie decyzji WZ można prognozować dalsze zainteresowanie przez inwestorów działkami na terenie gminy Kościelisko a w szczególności wsi Witów i Dzianisz  z uwagi na znacznie niższą cenę gruntów w odniesieniu do wsi Kościelisko. Wzrost cen gruntów we wsi Kościelisko powinien ulec wyhamowaniu jednakże w dalszym ciągu może się utrzymywać na wysokim poziomie przynajmniej kilkunastu procent w skali roku. Nie obserwuje się zagrożeń wynikających ze słabej płynności nieruchomości w odniesieniu do terenów gminy Kościelisko z uwagi na bardzo duży popyt, jedyną kwestią w tym przypadku jest cena sprzedaży.

Pomimo wymienionych powyżej słabych stron inwestowania w grunty na terenie gminy Kościelisko rynek tych gruntów ma się dobrze i brak jest na chwilę obecną jakichkolwiek sygnałów aby zainteresowanie gruntami budowlanymi miało ulec znacznemu osłabnięciu.

Autor jest rzeczoznawcą majątkowym, analitykiem i doradcą rynku nieruchomości, członkiem zespołu mrn.pl
Artykuł w całości jest dostępny pod adresem: MRN.pl