Monitoring transakcji rynkowych lokalami mieszkalnymi w przedmiocie odrębnej własności na terenie zakopanego 2006 – 2008

Obrót

Zainteresowanie inwestowaniem w lokale mieszkalne na terenie Zakopanego było zawsze duże. Największy wzrost zainteresowania nastąpił w 2007 roku jednakże na dzień dzisiejszy uległ on zmniejszeniu z uwagi iż ceny lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym poszły w górę oraz ze względu na wciąż rosnącą podaż na rynku.
W roku 2007 można było zaobserwowac nieznaczny spadek liczby transakcji lokalami mieszkalnymi w odniesieniu do 2006 roku jednakże podyktowane to było utworzeniem Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej i praktycznie całkowitym wstrzymaniem wydawania warunków zabudowy w latach 2006 i 2007 a co za tym idzie zmniejszenie podaży na rynku w zakresie gruntów budowlanych. Pod koniec 2007 roku tereny okolic centrum Zakopanego zostało wyłączone z terenów Parku Kulturowego oraz pojawiło się kilka dużych inwestycji a mianowicie: ulica Nowotarska – 135 mieszkań, ulica Małaszyńskiego – 35 mieszkań, Bulwary Słowackiego oraz kilka innych mniejszych inwestycji.
Średni poziom transakcji lokalami mieszkalnymi w latach poprzednich wahał się na poziomie nieznacznie przekraczającym 100 jednakże w pierwszym kwartale 2008 roku odnotowano 36 transakcji co prognozuje dalszy wzrost zainteresowania mieszkaniami w 2008 roku pomimo iż ceny ofertowe nowych mieszkań kształtują się na poziomie 10 000 – 18 000 zł netto / m2.

Średnie ceny

Na kolejnych wykresach zostały przedstawione średnie ceny transakcyjne 1m2 lokali mieszkalnych w poszczególnych latach. Analizą zostały objęte  transakcje lokalami mieszkalnymi w przedmiocie odrębnej własności zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.
Maksymalna cena 1 m2 transakcji typowym lokalem mieszkalnym wyniosła około 17500 zł. Z rynku ofert widac iż ceny nowo wybudowanych lokali wahają się w przedziale 10000 – 17000 zł/m2 netto natomiast według aktów notarialnych jest to poziom 11000 – 12000 zł/m2.

Struktura podmiotów zbywających

Przedmiotem kolejnej analizy objęto strukturę podmiotów zbywających lokale mieszkalne na terenie Zakopanego. Jak można zauważyc w latach  poprzednich największa liczba transakcji sprzedaży mieszkań dotyczyła rynku wtórnego (sprzedaż od osób fizycznych) stopniowo ta tendencja ulegała zmianie w miarę powstawania nowych budynków wielomieszkaniowych gdzie inwestorami były osoby fizyczne (lokalni przedsiębiorcy) lub firmy developerskie.

Perspektywy rynku

Popyt na lokale mieszkalne w Zakopanem jest wciąż duży o czym może świadczyc liczba transakcji oraz wielkośc obrotu w pierwszym kwartale 2008 roku natomiast widoczny jest dynamiczny wzrost podaży lokali mieszkalnych na terenie Zakopanego, który może osiągnąć pod koniec tego roku lub w latach następnych swoje maksimum.
W roku 2008 przewiduje się stagnację cen z uwagi na zwiększającą się podaż przy popycie utrzymującym się na tym samym poziomie co w latach poprzednich. Zaniepokojenie może budzić poziom zaangażowania kapitału spekulacyjnego, który jest znaczny jednakże zawsze istnieje możliwośc wynajęcia mieszkania a w ostateczności jego sprzedaż.
Autor jest rzeczoznawcą majątkowym, analitykiem i doradcą rynku nieruchomości, członkiem zespołu mrn.pl
Artykuł w całości jest dostępny pod adresem: MRN.pl